Privacy Policy

Kunstverkopen.nl (uit naam van Schipper Safestore Services B.V.) neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij van u verzamelen, wat hiermee gebeurt en informeren wij u over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@kunstverkopen.nl. 
 

Wie is Kunstverkopen.nl?

Kunstverkopen.nl is een kunsthandel- platform uit naam van de besloten vennootschap Schipper Safestore Services B.V, kantoorhoudende te (3911 TZ) Rhenen aan Remmerden 121, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64635163.
 

Waarom vragen wij om uw gegevens en hoe verwerken wij deze?

Kunstverkopen.nl vraagt om uw gegevens wanneer u het contactformulier invult, een bestelling plaatst, uw interesse in (een) bepaald(e) werk(en) laat blijken door een kunstkavel samen te stellen of als u een werk wat onder de BKR- regeling valt terug te claimen. De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk om uw bestelling op te kunnen volgen en/of af te kunnen leveren, contact met u op te nemen voor de afhandeling of bezorgen, om de betaling mogelijk te maken, om te controleren of u rechthebbende bent en om u bij de juiste naam aan te kunnen spreken. Uw gegevens worden zorgvuldig verwerkt en bewaard zolang noodzakelijk om uw verzoek of order op te kunnen volgen. 
 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Kunstverkopen.nl heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft bij een contactmoment met ons of bij het plaatsen van een bestelling.
 

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:
 

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Kunstverkopen.nl over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt wijzigen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Kunstverkopen.nl. U kunt verzoeken dat Kunstverkopen.nl uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Kunstverkopen.nl te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit kan consequenties hebben voor de wijze waarop we uw (toekomstige) bestelling kunnen verwerken of contact met u op (kunnen) nemen.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Kunstverkopen.nl of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Kunstverkopen.nl te verkrijgen. Kunstverkopen.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerde verwerking
In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over u genomen wordt, heeft u het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. U mag ons altijd uw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat u het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Kunstverkopen.nl u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Kunstverkopen.nl
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@kunstverkopen.nl. Kunstverkopen.nl zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen. Indien Kunstverkopen.nl uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
 

Ontvangers van de persoonsgegevens

De ontvangen gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
- Verwerkers
- Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Kunstverkopen.nl 
- Externe adviseurs

Het kan zijn dat Kunstverkopen.nl verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.
 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan Kunstverkopen.nl- gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Kunstverkopen.nl gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Kunstverkopen.nl aan u toestemming vragen om uw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kunstverkopen.nl kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens. Op basis van uw profiel is het mogelijk dat (een deel van) de diensten of producten van Kunstverkopen.nl voor u niet beschikbaar zijn. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heeft u de rechten zoals opgenomen in de paragraaf ”Wat zijn uw rechten”.
 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Kunstverkopen.nl deze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website(s) van Kunstverkopen.nl worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via Kunstverkopen.nl worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kunstverkopen.nl maakt enkel gebruik van functionele cookies om u een goede gebruikservaring te kunnen bieden. Wij maken geen gebruik van analytische cookies om uw gedrag te monitoren, anders dan geanonimiseerde cookies om bezoekersaantallen en bezochte pagina’s inzichtelijk te maken.
 

Gebruikte cookies

Cookie NaamCookie Funtionaliteit
FORM_KEY Slaat een generieke 'key' op om geautomatiseerde requests te voorkomen
PHPSESSID Dit is het ID van uw sessie om uw selectie werken te kunnen 'onthouden'
GUEST-VIEW Staat gastgebruikers toe hun orders en bekeken producten te 'onthouden'
PERSISTENT_SHOPPING_CART Hierdoor kunt u uw winkelwagen en recent bekeken producten inzien
STF Hierdoor worden werken die u gedeeld heeft met vrienden bewaard
STORE De winkel- en taalinstellingen worden hiermee bewaard
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Log waarin wordt bijgehouden of cookies worden toegestaan
MAGE-CACHE-SESSID Staat caching toe waardoor pagina's sneller worden geladen
MAGE-CACHE-STORAGE Staat caching toe waardoor pagina's sneller worden geladen
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Staat caching toe waardoor pagina's sneller worden geladen
MAGE-CACHE-TIMEOUT Staat caching toe waardoor pagina's sneller worden geladen
SECTION-DATA-IDS Staat caching toe waardoor pagina's sneller worden geladen
PRIVATE_CONTENT_VERSION Staat caching toe waardoor pagina's sneller worden geladen
X-MAGENTO-VARY Staat caching toe waardoor pagina's sneller worden geladen
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Faciliteert meertaligheid van de website
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Faciliteert meertaligheid van de website

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Kunstverkopen.nl uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@kunstverkopen.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Kunstverkopen.nl uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@kunstverkopen.nl. Daarnaast kan u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mijn kunstkavel
Laatst toegevoegde artikelen
U hebt niets op uw persoonlijke kunstkavel staan.